ABR SESTA Sp. z o.o. (ABR SESTA) będąca organizatorem panelu BadaniaRynku.pl (Panel) dba o bezpieczeństwo danych i prywatność uczestników Panelu (Panelistów) poprzez stosowanie obowiązujących norm prawnych, regulacji wewnętrznych oraz odpowiednich rozwiązań technicznych. Dokument ten (Polityka) określa zasady gromadzenia oraz postępowania z danymi uzyskiwanymi od Panelistów. Zasady opisane w Polityce mogą co jakiś czas ulegać zmianie, dlatego zalecane jest okresowe zapoznawanie się z ich treścią. Regulamin regulujący funkcjonowanie Panelu, podobnie jak niniejsza Polityka, jest dostępny na stronie www.badaniarynku.pl.

Cel funkcjonowania Panelu

Celem funkcjonowania Panelu jest zbieranie informacji od Panelistów, którzy biorą udział w badaniach rynku, opinii publicznej oraz projektach „tajemniczy klient” przeprowadzanych przez ABR SESTA lub jej partnerów. Wyniki badań służą formułowaniu ogólnych wniosków, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące zarówno kwestii biznesowych, jak i społecznych.

Poufność danych

Odpowiedzi Panelistów udzielone w badaniach są traktowane jako poufne i mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych, nie pozwalających na odtworzenie odpowiedzi konkretnego Panelisty (np. 61% mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 20-50 lat chciałoby spędzić urlop nad morzem, a 39% w górach).

Dane osobowe

ABR SESTA jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.) w celach związanych z przeprowadzeniem badań rynku, opinii publicznej, projektów „tajemniczy klient”, funkcjonowaniem Panelu, w tym nagradzaniem Panelistów i dystrybucją newslettera dotyczącegofunkcjonowania Serwisu oraz Badań i projektów badawczych, albo podobnych, realizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem. Panelista może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji dotyczących innych usług oferowanych przez ABR SESTA lub podmioty współpracujące z ABR SESTA i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. Dane Panelistów mogą być również przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem zapewnienia, że odpowiedni poziom ochrony danych osobowych został zachowany. Wszystkie przetwarzane przez ABR SESTA dane są należycie zabezpieczone i chronione.

Ochrona dzieci

Panelistą może zostać osoba, która ukończyła 14 lat. Osoba niepełnoletnia może przystąpić do Panelu pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez jej rodzica bądź opiekuna prawnego. Fakt wyrażenia zgody może zostać zweryfikowany przez ABR SESTA. Paneliści niepełnoletni nie otrzymują zaproszeń do niektórych badań (np. o tematyce związanej z piciem alkoholu, paleniem tytoniu itp.).

Komunikacja z Panelistami

ABR SESTA, poza nielicznymi wyjątkami, komunikuje się z Panelistami w formie elektronicznej.

Wiadomości przesyłane przez ABR SESTA związane są z przeprowadzeniem badań rynku, opinii publicznej, projektów „tajemniczy klient”, funkcjonowaniem Panelu, w tym nagradzaniem Panelistów i dystrybucją newslettera. Wiadomości mogą też dotyczyć innych usług oferowanych przez ABR SESTA lub jej partnerów.

ABR SESTA nigdy nie prosi Panelistów za pośrednictwem poczty elektronicznej o podanie danych konta Panelisty, w tym w szczególności nazwy użytkownika, czy hasła.

ABR SESTA nie wysyła wiadomości, w których prosi o zmianę hasła.

Pliki cookie oraz podobne rozwiązania technologiczne

Pliki cookie (ciasteczka) i podobne rozwiązania technologiczne to informacje zapisywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania niektórych badań oraz funkcjonowania strony www.badaniarynku.pl. ABR SESTA może stosować następujące rodzaje plików cookie:

  • ze względu na sposób przechowywania:
  • pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem jedynie podczas wizyty na stronie, a po jej zakończeniu są usuwane;
  • pliki stałe (persistent cookies) – pliki, które są przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem również po zakończeniu wizyty na stronie (na czas określony w parametrach plików „cookie” lub do czasu ich usunięcia);
  • ze względu na sposób działania:
  • "niezbędne" – potrzebne do poprawnego działania strony;
  • "wydajnościowe" – dostarczające informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, w celu optymalizacji korzystania ze strony;
  • "funkcjonalne" – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień;
  • "reklamowe" – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Panelista może w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookie na swoim urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłącznie lub ograniczenia stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron i uniemożliwić lub utrudnić udział w większości badań.

Kontakt z ABR SESTA

W razie pytań lub wątpliwości związanych z bezpieczeństwem danych lub ochroną prywatności, można skontaktować się z ABR SESTA korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.badaniarynku.pl. Siedziba ABR SESTA znajduje się przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie.

Uwagi końcowe

Zasady ochrony prywatności i danych osobowych zostały w całości uregulowane w Regulaminie i niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa.Polityka prywatności i bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi powinna być interpretowana.

Formularze czy reklamy znajdujące się gościnnie na stronie www.badaniarynku.pl. i dotyczące usług, produktów i serwisów nieobsługiwanych przez ABR SESTA nie podlegają Polityce.

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 01.04.2015 r.